۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ فروردين
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
گزارش پاياني همايش جمعيت با حضور ميهمانان و سخنرانان كشوري و شهرستانهادر مركز استان
گزارش پاياني همايش جمعيت با حضور ميهمانان و سخنرانان كشوري  و شهرستانهادر مركز استان معاون برنامه ريزي و هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در همايش تبيين سياست‌هاي كلي جمعيت مبتني بر سلامت مادر و كودك گفت: امروزه جهان را پر از فساد و خونريزي مي بينيم و اين فساد روز به روز بيشتر خواهد شدچرا كه گروهي از انسان ها آمده اند كه مي گويند مي‌خواهند تمدني بريده را از آسماني بنا كنند و دشمن و اين جريان‌هاي سلطه و طاغوت به دنبال برتري طلبي و استعلا هستند.
معاون برنامه ريزي و هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در همايش تبيين سياست‌هاي كلي جمعيت مبتني بر سلامت مادر و كودك در راستاي ارتقا نرخ باروري كلي با بيان اينكه ما امروزه در يك كارزار فرهنگي قرار داريم كه در يك طرف جبهه حق و در طرف ديگر جبهه باطل وجود دارد گفت: امروزه جهان را پر از فساد و خونريزي مي بينيم و اين فساد روز به روز بيشتر خواهد شد چرا كه گروهي از انسان ها آمده اند كه مي گويند مي‌خواهند تمدني بريده را از آسماني بنا كنند و دشمن و اين جريان‌هاي سلطه و طاغوت به دنبال برتري طلبي و استعلا هستند.
دكتر محمد اسحاقي با اظهار اينكه اين افراد احساس بي نيازي از خدا و پيامبران و اولياي الهي كرده‌اند كه اين بلا را به سر بشريت آورده اند و تنها به خودشان بسنده نمي‌كنند و براي ورود همه دنيا به اين وادي جهالت در حال تلاش هستند گفت: دشمنان كار خود را با مباحث فرهنگي آغاز كرده‌اند و انواع مباحث نظري، اعتقادي، مادي گرايايي، فرد گرايي، انواع سكولاريسم اومانيسم و انسان گرايي بجاي خدا، تسلط سياسي و نظامي با هم بكار گرفته است و همه را روي ميز دارند و از آن استفاده مي‌كنند و به خوبي از ان بهره مي برند.
وي خاطرنشان كرد: بنيان هاي تمدن غرب در سه دهه اخير ترويج انديشه هاي سكولاري، فمينيستي، اباهه گري و سبك زندگي نوع غربي بوده است كه هدف همه آنها حذف دين از تمامي صحنه هاي زندگي بوده است و وقتي دين حذف بشود انسان دچار آسيب هاي فراوان مي گردد.
معاون برنامه ريزي و هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ادامه داد: دشمن خونريزي، خشونت و فساد را در بازي‌ها وفيلم‌هاي خود ترويج مي‌دهد و از وجوه مثبت خود چيزي را براي ما به ارمغان نياورده‌اند و اين آپارتايد علمي است.
دكتر اسحاقي با بيان اين‌كه ما درعرصه‌هاي خانواده، تغييرات ناشي از فعاليت غرب را مشاهده مي‌كنيم؛ گفت: كاهش ازدواج، افزايش سن ازدواج، بي فرزندي، كم فرزندي،سقط جنين و مواردي از اين جمله و در عرصه هاي مختلف به دنبال ترويج جاهليت مدرن، انديشه ها و عرفان هاي كاذب، دين هاي نو، دين هاي ساخته دست بشر هستند.
وي افزود: نوشيدني هاي مختلف، چيدمان و ظاهر معماري هاو سرگرمي هاي مختلف مثل انواع پويانمائي ها، بازي هاي رايانه اي، ماهواره ها، اينترنتو... كه فرهنگ و پديده هاي غربي را بجاي فرهنگ سنتي، ملي و ديني و ايراني ما ترويج مي كنند.
معاون برنامه ريزي و هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اينكه يكي از تأثيرات گسترده‌اي كه نوع زندگي غربي را به وجود آورده است كه در حقيقت محصول توسعه است، بحث جمعيت است تصريح كرد: در برنامه توسعه چه قبل از انقلاب كه تقريبا 18 ميليون جمعيت داشتيم ، دشمن با روش‌هاي مختلف به دنبال كاهش جمعيت ايران بود و بعد از انقلاب هم كه با رشد جمعيت مواجه شديم مسئولين به فكر پياده كاهش جمعيت مديريت شده بودند.
دكتر اسحاقي ادامه داد: در سال 68 برنامه توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كشور جمعيت هدف گذاري شد؛ كه قرار شده است نرخ باروري كه در سال 65 به ميزان 6.4 بوده است در سال 90 اين نرخ به 4 درصد برسد كه سال 71 به عدد 4 رسيديم كه مي بايست در اين سال نسبت به بازنگري و اصلاح قانون توسعه اقدام مي كرديم و نرخ رشد جمعيت از 3.2 درصد به 2.3 درصد در همين مدت كاهش پيدا كند
وي خاطرنشان كرد: در سال 79 به حد جايگزيني با نرخ 2.1درصد رسيديم و اين نرخي است كه نبايد از آن پايين‌تر برويم و در هر كشوري كه به پايين تر از 2.1 رسيده به چاله جمعيتي دچار شده است كه بهرحال ما در سال 81 به 1.8 درصد و در سال 90 به پايين تر از آن رسيديم و اين روند سير نزولي كماكان ادامه دارد.
وي با اظهار اينكه كاهش فراگيري در سطح تمامي استان هاي كشور در شهر و روستا داريم گفت: در بين كشورهاي آسيايي سريعترين كاهش باروري را داريم و در بين كشورهاي مسلمان، ايران كمترين نرخ باروري را دارد و كشورهاي اروپايي نيز تلاش مي‌كنند؛ كه از خط قعر خود را نجات دهند و همه سياست افزايش جمعيتي را دنبال مي‌كنند و روند افزايش جمعيت در ايران در مقايسه با كشورهايي مثل آمريكا، فرانسه،سوئيس،انگلستان ورژيم صهيونيستي كمتر است كه اين زنگ خطري بزرگ براي مسئولين مي باشد
معاون برنامه ريزي و هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي يادآور شد: مدرنيته، شهرنشيني و آپارتمان نشيني در روند كاهش جمعيت در ايران تاثير گذار بوده است به طوري كه با كوچك شدن خانه‌ها تعداد فرزندان هم كمتر شده چراكه شهرنشيني الزاماتي را به بار آورده، سواد، اشتغال، و تغيير نگرش‌ها مثل تغيير نگرش نسبت به مبدا هستي، رزاقيت و توكل برخداوند كه گاهي ما اعتقادمان به بقال سركوچه براي نگه داري شير يا سفارش كالايي بيشتر از خداوند رزاق و عظيم است از ديگر عوامل كاهش نرخ باروري است.
دكتر اسحاقي يادآور شد: همه ما مي بايست نگرش‌ها و اصول اعتقادي خود را مورد بازبيني و تقويت قرار دهيم و در صورتي كه توحيد، مبدا، معاد و اعتقادات درست تبيين شود همه مسائل حل خواهد شد.
وي ادامه داد: نظام هاي سلطه گر و تماميت خواه به دنبال اين هستند كه فرهنگ خود را با ظواهري شيك و زيبا به ما تحميل كنند و اگر از نظر انديشه اي استحكام نداشته باشيم و جوانان، زنان، دختران ،مديران و مسئولين ما روشن بيني نداشته باشند اين تغييرات به وجود خواهد آمد.
دكتر اسحاقي با بيان اينكه براي محاسبه رشد جمعيت دو عامل طبيعي(مرگ و مواليد) را در نظر مي گيرند گفت: رشد جمعيت ما الان زير 1.3 درصد است كه با توجه به پايين بودن نرخ باروري و كاهشي كه خواهد داشت در زماني حدود 30 تا 40 سال آينده رشد جمعيت ما(ميزان مواليد زنده- ميزان مرگ و مير در يكسال) متوقف خواهد شد و تا جايي ادامه پيدا خواهد كرد كه رشد منفي خواهد شد و انوقت مشكلات عديده اي پيدا خواهيم كرد.
وي افزود: ميانگين جامعه در حال حاضر رو به سالمند شدن است كه در سال 1355 معدل سني 22 سال و سال 65 معدل سني 21 سال و هم اكنون 30 سال است و شاخص اميد به زندگي به بركت نظام جمهوري اسلامي و فعاليت هايي كه وزارت بهداشت انجام داده است از 43 سال در سال 1335 به اكنون از 73 سال هم گذشته و اين سير صعودي خود را خواهد داشت و اين نرخ البته در زنان بالاتر از مردان است كه سالمند شدن جامعه امري حتمي خواهد بود.
دكتر اسحاقي با بيان اينكه در سال هاي آينده با حجمي از جامعه سالمندي روبرو مي شويم، افزود: اين در حالي است كه زيرساختهاي رفاه سالمندان در جامعه فراهم نيست كه اين موضوع ساختار جامعه را دچار مشكل خواهد كرد.
وي گفت: لذا كشور با چالش هاي فرهنگي و اجتماعي از جمله افزايش سن ازدواج، تمايل كمتر به ازدواج، افزايش ناسازگاري هاي زوجين، افزايش طلاق بحران ساختاري خانواده، شكاف هاي بين نسلي در اثر بهم خوردن توازن جمعيت، جمع شدن چترهاي حمايتي خانواده از سالمندان و كاهش تدريجي سرمايه اجتماعي روبرو خواهد شد.
معاون برنامه ريزي و هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي خاطرنشان كرد: بيش از 95 درصد جوانان ايران ميل به ازدواج، فرزند‌آوري دارند و براي فرزند اول و دوم هم مشكلي ندارند ولي دير ازدواج مي كنند كه دوره بالقوه باروري و تربيت فرزند را پايين مي اورند.
وي با بيان اينكه تحصيلات وفراگيري دانش نبايد مانع ازدواج و فرزندآوري گردد گفت: بايد نظام اموزشي به گونه اي تغيير يابد كه امكان تحصيل و ادامه تحصيل تسهيل گردد.
دكتر اسحاقي تصريح كرد: سال گذشته وضعيت ثبت سالانه ازدواج در كشور، 724 هزار و 345 رويداد ازدواج بوده كه به طور متوسط يك‌هزار و 985 ازدواج در هر شبانه روز ثبت شده كه تغييرات منفي آن 6.5 درصد است و نرخ ثبت ازدواج سال گذشته 3.9 در هزار بوده كه متاسفانه نرخ ازدواج سيري كاهشي دارد و طي اين دوره ميانگين سن ازدواج زنان 23 و مردان 28 سال بوده است.
وي در خصوص جمعيت هرگز ازدواج نكرده گفت: به طور متوسط در سال گذشته به ازاي هر دو خانوار يك جوان ازدواج نكرده است در سال گذشته نيز 164هزار و 572 نفر طلاق گرفته اند كه ميانگين سني در آقايان 35 سال و در خانم‌ها 30 سال است و بسياري از اين طلاق‌ها مربوط به 5 سال اول زندگي اتفاق افتاده كه عمده ترين عوامل طلاق‌ها به علت انتخاب نادرست و عجولانه، احساساتي، بدون تدبير، تعقل و برنامه ريزي وبدون تحقيقات و نا آگاهانه بودن و دخالت خانواده‌ها بر مي‌گردد كه مي بايست عاقلانه ازدواج كرد و عاشقانه زندگي كرد.
معاون برنامه ريزي و هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اين‌كه مشكل در جمعيت نيست بلكه به عدم رشد مطلوب اقتصادي و اجتماعي بر مي‌گردد؛ گفت: جمعيت طي چند سال گذشته رشد متوازن خودش را داشته و تازه كاهش هم داشته است اما رشد اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بايد متوازن با رشد جمعيت صورت مي گرفت.
دكتر اسحاقي افزود:: سياست هاي جمعيتي در ابعاد فرهنگي و آموزشي، اجتماعي، بهداشتي، درماني، اقتصادي و ايجاد مشوق هاي مالياتي، اداري و اقتصادي از جمله اقدامات انجام شده در خصوص سياست هاي جمعيتي و حفظ تعادل پوياي جمعيتي جامعه مي باشد كه هدف اين است كه در گام اول از كاهش بيشتر نرخ باروري جلوگيري كنيم و در گام دوم به سمت ارتقاء آن حركت كنيم و كشور را از چاله جمعيتي نجات بدهيم.
وي حضور اجتماعي مردان و زنان را منوط به حفظ منصب و شرافت مادري و همسري و ايفاي نقش پدري آنها دانست. 
تهيه و تنظيم : حميد رضا عباسي - روابط عمومي شبكه بهداشت و درمان شهرستان نهبندان -منبع : سايت دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
منبع: شبكه بهداشت و درمان نهبندان تعداد بازدید: 19 تاریخ درج: 1394/03/19
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0

مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات    
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
خراسان جنوبي-شهرستان نهبندان-بلوار امام رضا(ع)-
تلفن: 32933803 الي 32933800,    دورنگار: 05632933803 الي 05632933800,  كدپستي     E-mail: [nehbandan@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal