گزارش 3 همايش جمعيت استان
بنا به گزارش روابط عمومي دانشگاه، همايش تبيين سياست‌هاي كلي جمعيت مبتني بر سلامت مادر و كودك در راستاي ارتقا نرخ باروري كلي دوشنبه 94/3/11 در محل سالن شهيد رحيمي دانشگاه برگزار گرديد.
بنا به گزارش روابط عمومي دانشگاه، همايش تبيين سياست‌هاي كلي جمعيت مبتني بر سلامت مادر و كودك در راستاي ارتقا نرخ باروري كلي دوشنبه 94/3/11 در محل سالن شهيد رحيمي دانشگاه برگزار گرديد.
شايان ذكر است در اين همايش دكتر اسحاقي معاون برنامه ريزي و هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي كشور، دكتر مطلق، دكتر اسلامي و اعظم رحيمي به ترتيب مديركل - معاون اجرايي و مشاور - كارشناس دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس معاونت بهداشتي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، محمد حسيني معاون سياسي امنيتي اجتماعي استانداري خراسان جنوبي و مهندس غلامرضا شريف زاده مدير امور پژوهشي دانشگاه در ارتباط با محورهاي همايش به ايراد سخنراني پرداختند كه اهم صحبت هاي مطرح شده در طي چند خبر منتشر مي گردد.
در اين همايش مدير امور پژوهشي دانشگاه، به تحليل شاخصهاي باروري در خراسان جنوبي پرداخت و با بيان آماري از جميعت تحت پوشش استان و مراكز ارائه دهنده خدمات نظام سلامت گفت: افزايش طول عمر آحاد مردم همراه با حداكثر توانايي نمود اعتلاي سلامت مي باشد.
مهندس شريف زاده با تعريفي از شاخص ميزان باروري كلي (TFR) كه متوسط تعداد فرزند زنده اي كه يك زن در طول دوره باروري ، از خود بدنيا مي آورد افزود: نرخ باروري در ايران بر اساس آمار سال 2012 برابر با 1/8 كودك به ازا هر زن مي‌باشد، كه با اين توصيف ايران در جايگاه 172 جهان قرار دارد. اين در حالي است كه اين نرخ در سال 2003 برابر با 1/99 كودك به ازا هر زن بوده است .
—وي به ابلاغ سياست هاي كلي جمعيت از سوي مقام معظم رهبري اشاره كرد و گفت: اولين بند اين ابلاغيه ارتقاء پويايي و بالندگي و جواني جمعيت با افزايش نرخ باروري كلي به بيش از سطح جانشيني است.
—مهندس شريف زاده با اظهار اينكه وقتي ميزان باروري كلي كمتر از (تقريبا) 2.1 فرزند براي هر زن باشد باروري زير نرخ جانشيني مي باشد گفت: باروري زير نرخ جانشيني به معني رشد منفي جمعيت در دراز مدت است.
استاديار دانشگاه علوم پزشكي بيرجند با بيان اينكه در حال حاضر در خراسان جنوبي نرخ باروري بالاي 2.7 است، عنوان داشت: وضعيت استان در اين زمينه مطلوب بوده و اين يعني ما مي توانيم افزايش جمعيت را در استان را داشته باشيم و به اهداف افزايش جمعيت خواهيم رسيد.
مهندس شريف زاده با اشاره به اينكه در دنيا وقتي مي خواهند كشوري را از نظر نظام سلامت ارزيابي كنند به دو شاخص توجه ويژه مي كنند، گفت: ميزان مرگ و مير در كودكان زير يك سال و ميزان مرگ و مير در مادران باردار از جمله اين شاخص ها است.
وي چالش هاي سلامت مادر و نوزاد را به شرح ذيل عنوان كرد:
مرگ و مير نوزادان، ارجحيت پسران بر دختران، بيسوادي و يا كم سوادي، فقر و گرسنگي، سو تغذيه و كم خوني، حاملگي در سنين پائين، حاملگي ناخواسته، سقط غير ايمن، حاملگي درسنين نامناسب، مرگ و مير مادران، معلوليت هاي مادران و تعداد بارداري زياد و با فاصله كم
وي توجه خاص به داشتن يك باروري سالم و به دنيا آمدن فرزند سالم را ضروري دانست
مهندس شريف زاده با اشاره به اينكه بين سال 86 تا 93 افزايش معني داري در درصد كودكان داراي وزن زير 2.5 كيلو را شاهد بوده ايم، بيان كرد: در اين مواقع اگر مراقبت هاي بارداري را نداشته باشيم مرگ نوزاد افزايش مي يابد.
وي ادامه داد: همچنين بر اساس آمارها 1.9 درصد حاملگي ها زير سن 18 سالگي و 11.9 درصد بالاي 35 سال بوده كه باروري پرخطر است و بايد نگاه ويژه اي به بارداري هاي پرخطر داشته باشيم. وي همچنين بارداري هاي ناخواسته را 9.3 درصدعنوان كرد.
مدير امور پژوهشي دانشگاه با تاكيد بر اينكه تنظيم خانواده يعني زوجين بر اساس شرايط زندگي و وضعيت خود تعداد فرزندان دلخواه و با فاصله زماني مناسب داشته باشند، بيان داشت: هدف از برنامه هاي تنظيم خانواده اين است كه سلامت مادر و نوزاد باشد.
مهندس شريف زاده سياست هاي مبتني بر افزايش باروري را شامل بسته هايي به شرح ذيل بيان كرد:
بهبود شرايط اقتصادي-اجتماعي، اشتغال و بيكاري، ازدواج، فرزندآوري خواسته، مسكن، نگهداري از كودكان (مهد كودك ها)،حمايت هاي اجتماعي، كاهش مرگ ومير و كاهش مهاجرت نيروي كار باسواد
معاون سياسي امنيتي اجتماعي استاندار خراسان جنوبي با بيان اينكه نگه داشت جمعيت و رشد جمعيت در اين استان از حساسيت خاصي برخوردار است گفت: در خصوص جمعيت كشور سياست‌گذاري و برنامه ريزي درستي صورت نگرفته و بر همين اساس رشد جمعيت در كشورمان كاهش يافته است.
محمد حسيني با تاكيد برا اينكه بايد در سياست‌گذاري ها توجه بيشتري شود افزود: يكي از مقوله هاي مهم در راستاي امر سياست گذاري‌ها مباحث فرهنگي است كه بايد از نگاه فرهنگ‌سازي به بحث افزايش جمعيت توجه جدي شود.
وي با بيان اين‌كه اشتغال بانوان در پست هاي دولتي از افتخارات ملت است گفت: براي همه بانوان در جامعه نمي‌توان شغلي فراهم كرد، بنابراين بايد در فضاي عمومي جامعه شرايطي را فراهم كنيم تا مادراني كه تصميم مي‌گيرند براي تربيت فرزندانشان در خانه بمانند عزت فردي آنها حفظ شود و احساس كمبودي به آنها دست ندهد.
حسيني با اشاره به اينكه بايد در سياست‌هاي كلي افزايش جمعيت مسائل مانند ادامه تحصيل و مشكل ناباروري زوجين را ديد، تاكيد كرد:بايد با مسائل مهم جامعه با جامعيت برخورد كرد.
كارشناس دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس معاونت بهداشتي وزارت بهداشت به بيان نكاتي درباره جمعيت و وضعيت باروري در كشور پرداخت و گفت: جميعت يك مقوله اي است كه عوامل متعددي بر روي آن اثرگذار است و جمعيت هم روي عوامل بسياري اثر گذار است اما به طور كلي سه عامل مواليد، مرگ و مير و مهاجرت بر روي جمعيت اثر دارد.
اعظم رحيمي در ادامه به بيان آمار و اطلاعاتي درباره روند تغييرات جمعيت در ايران و جهان و انتقال جمعيتي پرداخت
وي با اشاره به اينكه دوره پنجره طلايي ايران از 1385 به مدت 4 دهه به روي جمعيت ايران گشوده شده است افزود: از نظر جمعيت رتبه 17 جهان - 2 خاورميانه و 9 درآسيا و همچنين از نظر وسعت 16 كشور دنيا هستيم.
رحيمي تغييرات ساختاري در جامعه و تغيير در زمان بندي فرزند آوري را دو دليل عمده روند كاهش باروري در جامعه دانست و تحولات سن ازدواج، افزايش ميزان طلاق، افزايش زنان واقع در سنين باروري كه بدون همسر ”در اثر فوت همسر؛ميزان تجرد قطعي ، مطلقه ، افزايش ميزان ناباروري و افزايش سقط جنين ” عمدي و غير عمدي را عوامل موثر بر تغيير و تحولات باروري برشمرد.
كارشناس دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس معاونت بهداشتي وزارت بهداشت در ادامه به تشريح وضعيت روند ازدواج، طلاق در بيرجند و كشور در طي سال هاي 85 تا 92پرداخت و گفت: در سال 92 به ازاي هر 8.7 ازدواج در بيرجند يك مورد طلاق ثبت شده است و افزايش 5 درصدي طلاق در سطح كشور و 3 درصدي اين آن در بيرجند خبر داد.
رحيمي در مهاجرت مشكل نبود داده،خروج ايرانيان با تحصيلات و سرمايه انساني بالا و ورود مهاجرين با سرمايه انساني پايين (تحصيلات پايين) را از عوامل موثر بر كاهش جمعيت دانست.
وي با بيان اينكه فقط به دنيا آمدن بچه مهم نيست افزود: مهم اين است كه وقتي به دنيا آمد، درست زندگي كند، رشد داشته باشد و به بالندگي مورد انتظار برسد و قدرتي براي رشد جمعيت و كشور محسوب شود.
رحيمي با اظهار اينكه شاخص اميد به زندگي يكي از شاخص هاي مهم در مقايسه كشورها است گفت: وقتي شاخص اميد به زندگي افزايش يابد كمك مي كند تا بقيه موارد مربوط به زندگي سالم نيز افزايش يابد.
منبع:
شبكه بهداشت و درمان نهبندان
تعداد بازدید:
31
تاریخ:
1394/03/19
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal