صدورجوابيه توآم با گزارش عملكرد اخير شبكه بهداشت و درمان شهرستان نهبندان
اخيراً مطالبي تأمل برانگيز و مغرضانه در مورد شبكه بهداشت و درمان شهرستان نهبندان در كانال تلگرامي و خبري (سيقات) منتشر شده است كه با عنايت اينكه كه موارد مذكور جنبه حقوقي و حيثيتي داشته و به نوعي كاركردهاي اين سازمان را در بر گرفته و ناديده مي انگارد ، جوابيه لازم به شرح ذيل در قالب بيانيه و همچنين ارائه عملكرد سيستم بهداشتي درماني شهرستان در مدت اخير جهت استحضار و هرگونه بهره برداري مقتضي خدمت آن بزرگواران اعلام و تقديم مي گردد :

اخيراً مطالبي تأمل برانگيز و مغرضانه در مورد شبكه بهداشت و درمان شهرستان نهبندان در كانال تلگرامي و خبري (سيقات) منتشر شده است كه با عنايت اينكه كه موارد مذكور جنبه حقوقي و حيثيتي داشته و به نوعي كاركردهاي اين سازمان را در بر گرفته و ناديده مي انگارد ، جوابيه لازم به شرح ذيل در قالب گزارش و ارائه عملكرد سيستم بهداشتي درماني شهرستان در مدت اخير جهت استحضار و هرگونه بهره برداري مقتضي خدمت آن بزرگواران اعلام و تقديم مي گردد :

*براساس نامه ي معاون تحقيقات و فن آوري وزارت بهداشت ، به شماره 5829/5/700 مورخ 23/12/1393 ، انجام هرگونه پژوهش بدون اخذ مجوز در كميته اخلاق واجد صلاحيت تخلف پژوهشي محسوب شده و مسئوليت آن در وهله اول بر عهده پژوهشگر اصلي مي باشد. لذا طبق نوشته ي كانال مذكور ، بررسي هاي محسوس و غير محسوس صورت گرفته است كه البته معني آن روشن نيست. لذا اين عمل مشمول تخلف پژوهشي محسوب شده است و بيمارستان شهيد آتشدست و در وهله ي بعد دانشگاه علوم پزشكي بيرجند حق خود براي شكايت از آن نشريه و دست اندركاران را محفوظ مي داند.

*بر اساس طرح تكريم ارباب رجوع بصورت متناوب و منظم فرم هاي رضايت بيمار توسط بيماران و مراجعين به بيمارستان تكميل و شود مي شود و بر اساس شاخص هاي علمي تجزيه و تحليل مي گردد كه همه ي مستندات آن در بيمارستان موجود است. طبق اين آمارها ميزان رضايت بيماران بيش از 80 درصد است.طبق نظريه كانال خبري مذكور، « شهروندان از وضعيت خدمات دهي بيمارستان نهبندان خصوصاً در قسمت عمل هاي جراحي ناراضي اند ». بر چه اساسي اين ذكر شده است ؟ بر اساس پژوهش محسوس و غير محسوس ؟!نمونه ي آماري شامل 53 نفر؟! چطور اين نمونه ها انتخاب شده اند ؟ يا اين كه آمارها ساخته و پرداخته ي ذهن مغروض دست اندركاران چند نامه هستند ؟

*طبق سيستم ارجاع و نظام سطح بندي خدمات طبيعتاً بيمارستان شهيد آتشدست نهبندان يك بيمارستان تيپ محسوب مي شود و بايد چهار تخصص اصلي زنان و زايمان ، داخلي ، جراحي و كودكان را داشته باشد. اين كه انتظار داشته باشيم در بيمارستان نهبندان با 32 تخت مصوب جراح مغز و اعصاب داشته باشيم نشانه ي ناآگاهي دست اندركاران خبرنامه است. هر چند ، متخصصين قلب ، راديولوژي ، پاتولوژي و اعصاب و روان و مديران خدوم وزحمت كش شبكه بهداشت و درمان به ليست متخصصين بيمارستان افزوده شده اند. تعداد زيادي از ديگر متخصصين در اين چند سال به همت همين مسئولين به زعم خبرنامه كم سن و سال

*نشريه ي مذكور اشاره كرده است كه سوء مديريت در بيمارستان بيداد مي كند. آيا اين را نيز از نتايج پژوهش محسوس و غير محسوسشان استخراج كرده اند؟ يا براي اين نيز پژوهش محسوس و غير محسوس ديگري انجام داده اند؟ همين مديران به زعم ايشان كم سن و سال در طول اين سالها به عنوان مديران نمونه ي استان برگزيده شده اند. نمونه بارز آن سفر وزير محترم بهداشت درمان جناب آقاي دكتر هاشمي به نهبندان و بازديد ايشان از بيمارستان و اقدامات انجام شده طرح تحول سلامت بود كه به دنبال آن در جلسه مشترك با حضور نماينده محترم مردم ، رياست محترم دانشگاه و فرماندار محترم از همين مديران تقدير و تشكر ويژه نمودند و اذعان داشتند كه شبكه بهداشت و درمان نهبندان دو قدم جلوتر از ساير شهرستانهاي كشور مي باشد و اين موضوع را در نامه كتبي كه از طرف وزيران محترم بهداشت به دانشگاه ارسال شد مجدد تأكيد نمودند.

*ميزان حقوق و مزاياي مسئولين و متخصصين طبق سيستم بسيار پيشرفته و دقيق قاصدك كه اخيراً توسط وزارت بهداشت توسعه يافته و در سرتاسر كشور انجام مي شود تعيين و تخصيص داده مي شود و هيچ گونه تبعيضي در اين ميان وجود ندارد. بنا بر اين بحث در مورد بي انگيزگي پرسنل، تبعيض بين آنها و بحث در مورد حقوق هاي چند ده ميليوني مسئولين گزافه اي بيش نيست كه از نظر قضايي مانند تمام حرفه هاي مغرضانه ي اين كانال خبري تشويش اذهان عمومي بوده و قابل پيگيري است.

*حضور پزشكان و متخصصين طبق برنامه هاي از پيش تنظيم شده ي اقامت در بيمارستان و آنكالي و درمانگاه به دقت تنظيم شده است و پزشكان با افتخار سر وقت در محل خدمت خود حاضر مي شوند و با كيفيت به ارائه ي خدمت به بيماران مي پردازند. پايش ها و ارزشيابي هاي طرح تحول سلامت كه توسط مسئولين استاني و وزارتي انجام مي شود گوياي صحت اين موضوع مي باشد.

با توجه به موارد مذكور انتظار مي رود مسئولين و دست اندركاران آن كانال خبري با درج عذرخواهي و اذعان به اشتباه بودن مطالب چاپ شده به جبران اشتباه خود بپردازند. در غير اين صورت بر طبق ماده ي ذكر شده در نامه ي معاون وزير بهداشت ، دانشگاه علوم پزشكي بيرجند مبادرت به شكايت از دست اندركاران آن نشريه خواهد كرد.

براي آگاهي مردم عزيز و با بصيرت خلاصه اي از اقدامات و خدمات شبكه بهداشت و درمان نهبندان در حوزه هاي مختلف بهداشتي ، درماني و فوريت هاي پزشكي به حضور ارائه مي گردد:

بيمارستان :

1- تامين متخصصين راديولوژي و سونوگرافي از مهر ماه 93 ( با توجه به عدم تخصيص متخصص در رشته ياد شده در سال 93 به اين بيمارستان )

2-تامين متخصص جانشين در رشته هاي اطفال داخلي جراحي عمومي - بيهوشي

3-تامين متخصص بيهوشي از مرداد ماه 94 تا پايان آبانماه 94 ( با توجه به پايان طرح آقاي دكتر بكائي و نداشتن متخصص بيهوشي ) مهمترين نتيجه تأمين متخصصين : اختلاف آمار بيماران در شهريور و مهرماه 94 در مقايسه با ماههاي مشابه سالهاي قبل مي باشد كه مي توان گفت در سال 94 جز سالهايي مي باشد كه تمامي تخصص ها در مهرماه در بيمارستان حضور داشته اند.

4- اجراي برنامه زايمان طبيعي رايگان در بيمارستان از تاريخ 15/2/93

5-وارد شدن تمامي متخصصين بيمارستان در طرح تحول و تعطيلي مطب هاي سطح شهر از 1/3/93 و اجراي برنامه ارتقاء كيفيت خدمات ويزيت

6- اجراي برنامه هتلينگ بيمارستان در بخشهاي بستري اورژانس و زيبا سازي بخشهاي راديولوژي و آزمايشگاه

7- زيبا سازي كلينيك هاي تخصصي بيمارستان

8 -كسب رتبه اول در اجراي برنامه هتلينگ در سطح استان و معرفي مدير داخلي بيمارستان بعنوان مدير نمونه استان در اجراي طرح تحول توسط معاونت محترم درمان دانشگاه

9- اخذ درجه يك مثبت در اعتبار بخشي بيمارستان هاي وزارت بهداشت در سال 93

10- اخذ مجوز ارتقاي بيمارستان از 32 تخت به 64 تخت خواب با حمايت و پيگيري هاي مجدانه آقاي دكتر هاشمزهي نماينده محترم شهرستان در مجلس شوراي اسلامي

11- اضافه كردن تخصص هاي جديد در رشته هاي قلب و اعصاب و روان و پاتولوژي

12- آماده سازي فضا براي راه اندازي كلينيك تخصصي قلب

13- خريد دستگاههاي تست ورزش و اكوي قلب

14- خريد دستگاههاي هولتر مانيتورينگ و هولتر فشار براي بيماران قلبي

15- دريافت دستگاه بيهوشي از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي براي اتاق عمل

16-دريافت دستگاه سونوگرافي رنگي پيشرفته از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

17- تجهيز بخش ICU بيمارستان براي 5 تخت بصورت كامل و آماده سازي بخش ICU

18- آماده سازي فضا براي راه اندازي بخش نوزادان و NICU

19- راه اندازي اتاق بازي براي اطفال بستري در بيمارستان

20- تجهيز بخش بستري به تلويزيون يخچال تخت بستري جديد ميز غذا خوري لاكر و پله از محل اعتبارات هتلينگ

21-خريد تجهيزات آزمايشگاهي براي آزمايشگاه بيمارستان

22- تجهيز اتاق CPR به دو تخت احياء

23- تجهيز اتاق احياء به مانيتورينگ

24-تجهيز اتاق عمل بيمارستان به چراغ سيالتيك

25-خريد تخت زايمان برقي براي زايشگاه بيمارستان

26-خريد و راه اندازي تخت احياي نوزاد براي بخش اطفال و نوزادان بيمارستان

27-ساخت پاركينگ بيمارستان

28- ساخت سردخانه جسد و تجميع سردخانه اي در سطح شبكه در بيمارستان

29- تلاش براي گسترش فضاي بلوك زايمان و اخذ نقشه و تاييديه از وزارت بهداشت و تامين اعتبار براي ساخت بلوك زايمان با سه اتاق LDR

30- اخذ مجوز استقرار دستگاه سي تي اسكن در شهرستان با حضور وزير محترم بهداشت و درمان در نهبندان با هماهنگي هاي نماينده محترم شهرستان و تلاش براي ساخت بخش تصوير برداري بيمارستان با پيگيري هاي مجدانه فرماندار محترم نهبندان و تأمين اعتبار ساخت ساختمان سي تي اسكن بيمارستان

31-اخذ مجوز براي تجهيز راديولوژي بيمارستان به دستگاه راديولوژي ديجيتال و تلاش براي تحويل دستگاه يادشده در آينده نزديك

32-اختصاص فضا و تجهيزات براي سالن جلسات بيمارستان

33-تجهيز بايگاني بيمارستان به بايگاني ريلي

34-تحويل و راه اندازي اتوكلاو براي بخش استريل مركزي بيمارستان

35-اختصاص فضا و تجهيز براي سرور بيمارستان

36-خريد سيستم تلفن ديجيتال براي بيمارستان و راه اندازي در آينده نزديك

37-راه اندازي آشپزخانه بيمارستان و سرو غذاي بيماران و پرسنل در بيمارستان

38-خريد و نصب برج خنك كن چيلر بيمارستان

39- افزايش ضريب اشغال تخت بيمارستان از حدود 50 درصد در سال 92 به حدود 70 درصد در سالهاي 93 و 94

مهم ترين فعاليتهاي در حال پيگيري نيز به قرار زير مي باشد :

1-جداسازي كلينيك هاي تخصصي بيمارستان از اورژانس

2- تحويل تخت هاي NICU و تجهيز بخش NICU

3- تحويل دستگاه لاپاراسكوپ براي اتاق عمل بيمارستان

4- ساخت انبار دارويي بيمارستان

5- آماده سازي فضا براي بخش CCU بيمارستان

6- تغيير ساختار فضاي اتاق عمل بيمارستان

7- زيبا سازي فضاي محوطه بيمارستان ساخت لابي و سالن انتظار براي بخشهاي بستري بيمارستان

8-اجراي برنامه هتلينگ اتاق عمل بيمارستان

9-اجراي سيستم نوبت دهي تلفني در آينده نزديك

ستاد شبكه و معاونت بهداشتي شبكه بهداشت و درمان:

1-بهبود چشمگير تمام شاخص هاي بهداشت محيط و مبارزه و خانواده و بهداشت حرفه اي به همت همكاران در مركز بهداشت شهرستان

2-كاهش چشمگير شاخص هاي مرگ مادر، نوزاد،كودك زير 5 سال و زايمان غير بهداشتي به همت همكاران در مركز بهداشت شهرستان

3-افزايش ماندگاري و جذب پزشكان خانواده شهرستان با همكاري مركز بهداشت شهرستان و اتخاذ سياست هاي تشويقي مناسب

4-ساخت و تكميل ساختمان جديد مركز بهداشتي درماني طبسين

5-ساخت و راه اندازي پايگاه شهري شماره 2 مسكن مهر شهر نهبندان

6-راه اندازي آزمايشگاه مركزي مركز بهداشت، ساختمان و تجهيزات جديد آزمايشگاه سل در شهر نهبندان كه رضايت مردم را در پي داشته است.

7- ساخت ساختمان و تجهيز مركز بهداشتي و درماني رومه

8-پيگيري جذب نيروي بهورز كه در سال جاري تعداد 10 بهورز براي شهرستان در آزمون برگزار شده پذيرفته شده اند و هم اكنون مشغول آموزش دوره بهورزي مي باشند.

9-ساخت و تكميل خانه هاي بهداشت ذهاب، خونيك سفلي ، بندان و اسماعيل آباد

10-انجام تعمير و رنگ آميزي ساختمان شبكه و مركز بهداشت

11-تعمير و رنگ آميزي مراكز و خانه هاي بهداشت( تعداد 30 باب خانه بهداشت و 4 مركز روستايي تعمير و رنگ آميزي شدند)

12-تهيه و تعويض تجهيزات پزشكي واداري مراكز بهداشتي ودرماني و خانه هاي بهداشت كه در حال حاضر بالغ بر 90 درصد تجهيزات پزشكي عمر زير سه سال دارند.

13-تجهيز كليه مراكز بهداشتي ودرماني به تلويزيون LED به منظور استفاده در برنامه هاي آموزشي براي مراجعين

14-راه اندازي مركز بهداشتي درماني خوانشرف و اخيرا" تأمين اعتبار 7500 ميليون ريال جهت ساخت ساختمان جديد مركز

15-واگذاري داروخانه 9 مركز بهداشتي ودرماني به بخش خصوصي در شهرستان

16-افزايش تعداد داروخانه هاي سطح شهرستان از 2 داروخانه به 4 داروخانه(3 داروخانه معمولي 1 داوخانه شبانه روزي) و راه اندازي داروخانه شهر شوسف

17-تعويض كامل سيستم شوفاژخانه مركز بهداشتي ودرماني شوسف و شهري

18-تصويب مركز شبانه روزي در شهر شوسف

19-آغاز عمليات ساخت مركز بهداشتي ودرماني چاه عباس اردوني در سال 94

20-آغاز عمليات ساخت خانه بهداشت طبسين كه در سيل سال 92 تقريبا" تخريب شده بود.

21-تصويب خانه هاي بهداشت افضل آباد، آرويز و چاه حسين دهمرده

22-نوسازي ناوگان موتوري شبكه بهداشت ودرمان( 3 دستگاه سمند و1 دستگاه كاپرا)

23-راه اندازي شبكه شمس(شبكه ملي سلامت) و اتوماسيون اداري مركز بهداشتي ودرماني تابعه

24-مديريت مطلوب بحران سيل روستاهاي طبسين كه رضايت رياست دانشگاه را در پي داشته است.

25-تلاش در زمينه جذب خيرين منطقه به منظور كمك به ساخت واحدهاي بهداشتي و تامين تجهيزات اين واحدها

26-انجام عمليات واكسيناسيون طرح فلج هر سال در دو مرحله به منظور واكسيناسيون كودكان زير 5 سال

27-انجام واكسيناسيون جمعيت 16000 نفري 9 ماهه تا 15 سال شهرستان عليه سرخك و سرخجه

28-راه اندازي اتاق زايمان فيزيولوژيك در محل مركز بهداشت شهرستان به منظور افزايش آگاهي خانم هاي باردار براي انجام زايمان طبيعي و كاهش زايمان سزارين

29-همكاري تنگاتنگ با بنياد خيريه نورآوران سلامت در منطقه دهك عربخانه( خدمات چشم پزشكي و دندان پزشكي)

30-پيگيري و همكاري در راه اندازي بيمارستان صحرايي در روستاي ذهاب شوسف در سال 91 و طبسين در سال 93(حضور متخصصين در منطقه)

31-پيگيري براي استمرار برنامه پزشك خانواده و سيستم ارجاع و برطرف نمودن كاستي هاي اين برنامه به خصوص تامين پزشك

32-تعامل و همكاري بين بخشي از طريق برگزاري جلسات بين بخشي و كار گروهها با فرماندار محترم ، بخشداران محترم و شوراي محترم شهر و روستا و بسيج جامعه پزشكي محترم و كمك گرفتن از ظرفيتهاي اين بخش ها براي بهبود كيفيت خدمات بهداشتي در منطقه

33- اطلاع رساني ، آموزش همگاني و ارتباطات عمومي و مردمي از طريق بهره گيري از تمام ظرفيت و امكانات جاري در سطح شهرستان و استان اعم از رسانه ها ، جرايد ، وب سايت شبكه و ساير منابع مجازي و خبري محلي ، سامانه پيامكي و غيره از طريق روابط عمومي شبكه كه در طي اكثر مناسبتهاي مختلف سازماني ، ملي و اجتماعي به اذعان گزارشات بازخوردي و اصله و مستندات مورد تاييد و تشويق برخي مقامات و نهادها ي ذيربط در سطوح مختلف كشوري ، استاني و شهرستان در پي انجام و اتمام طرح ها و برنامه ها ي مورد رسالت اين شبكه با موفقيت انجام گرديده و در حال پيگيري و هماهنگي هاي لازم و كافي ميباشد .

پايگاههاي اورژانس 115 :

1-بهره برداري از ساختمان پايگاههاي اورژانس جاده اي بندان بيچند سيدال

2-دريافت مجوز راه اندازي پايگاههاي دهك عربخانه و ميغان

3-خريد و تجهيز امكانات رفاهي و ورزشي جهت پايگاههاي سطح شهرستان و پرسنل شاغل

4-خريد تجهيزات پزشكي 3 دستگاه الكتروشوك 2011 و 3 دستگاه ونتيلاتور

5-تحويل سه دستگاه خودروي آمبولانس هايس (تويوتا) با تجهيزات كامل

6-بهره برداري از ساختمان پايگاههاي اورژانس جاده اي دهسلم و شوسف در آينده نزديك

در خاتمه از زحمات ، حمايت ها ، مساعدت ها ، همكاري ها و ارشادات امام جمعه محترم شهرستان ، نماينده محترم شهرستان ، فرماندار محترم شهرستان و رياست محترم دانشگاه و كليه بزرگواراني كه هدفشان ارتقاي سيستم درماني شهرستان مي باشد ، سپاسگزاري نموده ، از نكته سنجي مردم عزيز نهبندان قدرداني مي نمايم.نيك مي دانيم كه راهي طولاني در پيش داريم كه آنچه شايسته اين مردم مرز و بوم است فراهم نماييم و از مردم فهيم نهبندان تقاضامنديم كه ما را از دعاي خير خويش محروم نسازند.

من اگر برخيزم تواگر برخيزي همه برمي خيزند من اگر بنشينم تو اگر بنشيني ، چه كسي بر خيزد.

خدايا چنان كن سرانجام كار توخشنود باشي و ما رستگار

و من ا... التوفيق

دكتر عليرضا فريد هاشمي

مديريت شبكه بهداشت و درمان شهرستان نهبندان

پائيز 1394

منبع:
شبكه بهداشت و درمان نهبندان
تعداد بازدید:
100
تاریخ:
1394/09/28
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal